7

rokov skúseností

210

online kamier

100 000 000€

stráženého majetku

12

strážených areálov

VS Guard, s.r.o.

Hlavným cieľom činnosti našej spoločnosti je poskytovanie profesionálnej bezpečnostnej strážnej služby. Od roku 2013 poskytujeme svoje služby prevažne v okrese Žilina, svoju činnosť sme postupne rozšírili a v súčasnej dobe pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.

Naše služby

Ochrana osôb

Spočíva v zabezpečení ochrany života a zdravia chránenej osoby, ako aj riešenie konfliktných a rizikových situácií.

Ochrana majetku pri preprave

Sprevádzanie vozidlom prepravovaného tovaru či osôb prostredníctvom ozbrojených profesionálov vybraných podľa stupňa ohrozenia.

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v areáli

Je zabezpečovaná režimovým opatrením pri vstupe, výstupe a pohybe po chránenom objekte ako aj pochôdzkovou činnosťou.

Vypracovanie plánu ochrany

Vypracovanie plánu ochrany objektu strážnou službou, alebo zabezpečovacími systémami, podľa potrieb aj kombináciou oboch služieb. Pravidelné aj nepravidelné monitorovanie chráneného objektu.

Ochrana hmotného majetku

Ochrana spočíva v zabezpečení areálu výrobných prevádzok, budov, pozemkov, parkovísk ako aj tovaru a strojov a zariadení.

Ochrana nehmotného majetku

Ochrana obchodného tajomstva, informácií o chránenej spoločnosti ako aj personálu či klientov, ale aj výrobných a prevádzkových systémov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Kontakt

Vojtecha Tvrdého 793/21,
010 01 Žilina

+421 918 515 765

Firemné údaje

IČO: 31580726

DIČ: 2020432480

IČ DPH: SK2020432480